WATERZUIVERING, HOE DOEN WE ‘T?

Door de natuur zijn werk te laten doen. En de natuur daarbij te helpen door alle processen gestroomlijnd te laten verlopen. En dat is natuurlijk best bijzonder, dat de natuur al het werk doet. Een helofytenfilter gaat zo maar 25 jaar mee en er hoeven nooit chemicaliën toegevoegd te worden.

Nooit chemicaliën toevoegen dus en verder ook nauwelijks elektriciteit, behalve voor één keer, het kortstondig, in beweging brengen van het water. Daarmee is het helofytenfilter niet alleen één van de best denkbare waterzuiveringen, het behoort zonder meer tot de meest energiezuinige systemen die er op de markt zijn. Feitelijk loopt het systeem op zonne-energie, omdat de natuur het zuiverende werk doet.

Vaak zitten voor het filter een aantal bezinkingsputten zoals een septic tank en/of een vetafscheider. Hier blijven de niet-oplosbare en vaste delen achter, denk aan zeep- en vetresten of ontlasting en wc papier. Het leuke is dat ook hier al het werk door bacteriën wordt gedaan, ze eten nagenoeg alles op. Daarom kan het ook hier zo maar 5 tot 7 jaar duren voordat zo’n septic tank leeggezogen moet worden.

(voor echt drukke systemen als kantoren, conferentieoorden, is die frequentie wel hoger en voor hun vetafscheiders geldt zelfs dat die halfjaarlijks geleegd moeten worden… Bedrijfsmatige en huishoudelijke systemen verschillen op dit gebied wel een beetje.)

Vanuit zo’n bezinkingsput wordt alleen het water, dus zonder de onoplosbare stukjes, het rietfilter in gepompt. Het ‘vieze’ water zakt in een dag of drie door het filter heen en is dan weer helder en reukloos. Het gezuiverde water is geen drinkwater, maar de planten in de tuin drinken het graag en lozen op oppervlakte water is ook geen probleem meer.

Het helofytenfilter is al zo’n 65 jaar geleden ‘uitgevonden’,

MEER OVER het HOE en WAT van HELOFYTENFILTERS

(hoewel ’t oudst bekende, als helofytenfilter beschreven systeem van ene Nemo is, uit 1904 dateert en een filter in Hornsby, Australië behandelt… inderdaad: geheime deur materiaal, daar kun je het artikel vinden…)

Maar moeder natuur doet het natuurlijk al miljarden jaren. Er is veel wetenschappelijk werk verricht en de filters zijn ‘volwassen’ geworden. Er zijn wellicht al er meer dan 100.000 wereldwijd en in Nederland zijn er minstens 1.000 operationeel.

ECOFYT heeft inmiddels meer dan 550 helofytenfilters ontworpen en is op bijna alle continenten in touw geweest bij de bouw van dergelijke systemen. Ook bij de wetenschappelijke kant is ECOFYT intensief betrokken. Voor doorgewinterde specialisten en aanstormend talent is er veel meer specifieke informatie te vinden achter de geheime deur.

WAT VERKOOPT ECOFYT EIGENLIJK ALS DE NATUUR AL HET WERK DOET?

Dat valt uiteen in een hele hoop facetten, maar van de eerste analyse tot en met de bouw en het onderhoud, we kunnen het allemaal verzorgen. Werkelijk niemand weet waarom het allemaal met een B begint, maar chronologisch ziet het er als volgt uit:

webshop

ECOFYT is lid van: